Liên hệ

CÔNG TY TNHH KHM

Văn phòng
32/18 Bùi Đình Túy, P. 12, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Xí nghiệp sản xuất & gia công (2.800 m2)
1686/3 Nguyễn Duy Trinh, P.Trường Thạnh, Q.9, Tp.HCM

Tel: +84 028 71060939
Email: info@khmco.net
Web: khmco.net