• Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

Nội thất văn phòng, điểm giao dịch

Với sự chủ động về thiết kế, quy trình sản xuất hiệu quả, mạng lưới đối tác cung cấp và gia công, chúng tôi có thể cung cấp nội thất văn phòng doanh nghiệp, văn phòng nhà máy; phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng tiêu dùng, ngân hàng bán lẻ, doanh nghiệp bưu chính và viễn thông.

Chúng tôi có kinh nghiệm tổ chức sản xuất, cung cấp và phân phối số lượng lớn nội thất đến các điểm giao dịch của doanh nghiệp trên toàn quốc.