Thông báo địa chỉ kinh doanh tạm thời

Công ty TNHH KHM trân trọng thông báo đến Quý khách hàng

Do trụ sở Công ty đang trong quá trình xây dựng, từ ngày 12/04/2021 đến 15/07/2021, Công ty TNHH KHM tạm thời hoạt động tại địa điểm kinh doanh như sau:

87/55B Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Sau ngày 15/07/2021, Công ty TNHH KHM sẽ chuyển toàn bộ hoạt động về địa chỉ trụ sở chính tại

32/18 Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 

Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ điện thoại số +84 028 71060939.

Trân trọng,